Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Přihláška do spolku

Anmeldung für Gesellschaft

"VonEichwald"

Jméno / Vorname

Příjmení / Nachname

Adresa / Adress

Narození / Geboren

Země / Land

E-mail

zaškrtnutím a odesláním:

tímto žádám o přijetí za člena spolku VonEichwald, se sídlem Lípová 38, Dubí 2, 41702.

Řádný členský příspěvek ve výši 200,-Kč uhradím do 30 dnů vkladem do pokladny spolku(nebo na PayPal "login@voneichwald.eu" ).

Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/a se stanovami spolku a bezvýhradně s nimi souhlasím.

Souhlasím s tím, aby spolek zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím ve spolku.

Prüfen und Senden:
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verband VonEichwald Lípová 38, Dubi 2, 41702.
Ordentliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von 200 CZK wird innerhalb von 30 Tagen nach der Einzahlung in der Geldschrank Verein (oder PayPal "login@voneichwald.eu") zu zahlen.Außerdem erkläre ich habe mich vertraut
gemacht / und der Satzung und von ganzem Herzen mit ihnen einverstanden.Ich bin damit einverstanden,
dass ein Club verarbeitet und in Verbindung mit eingereicht meiner Daten zu ihm vorgesehen meine Mitgliedschaft
in der Gesellschaft.